HjemFAFE
Fafe lofo

OM OSS

FAFE trans AS var 100% eid av FAFE AS. FAFE trans AS var stiftet juni 2002 av Anne-Grethe og Finn Andre Fredvig-Erichsen.
Selskapet startet med kjøring for Tollpost Globe og hadde i 2008 22 biler i drift. Etter vi sa opp kontrakten med TG, hadde vi i 2009 1 bil igjen. Denne gikk for Bakers. Etter en runde med omstilling og frisk satsing har selskapet hatt en positiv vekst hele vegen. FAFE AS med sine datterselskaper har mottatt 11 Gasellepriser som viser god drift og lønnsommhet.
Vi driver i dag hovedsakelig med distribusjon av næringsmiddel og stykkgods i lukkede skap, og har i dag rundt 40 biler og omsatte i 2018 for nesten kr 52 mill. FAFE AS eide 50% av T. Malo transport AS sammen med Agnes og Terje Malo. Dette firmaet drev med transport av levende fisk. Januar 2018 ble 100% av aksjene solgt til Maritime House AS i Kristiansund.

FAFE trans AS sine biler er utstyrt med lukkede skap med aggregat, 1, 2 og 3 temperatursoner. Skap og biler er godkjent av de respektive tilsyn for næringsmiddelttransport.
Bilene har for det meste full sideåpning og er derfor godt egnet til annen stykkgodskjøring og xpressfrakt også.
Vi har biler i størrelsen fra varebil, opp til 38 pl vogntog.
FAFE trans AS tar sikte på å være ledende på kvalitet og miljø i vårt distrikt, og vil i løpet av 2019 kun ha Euro 6 motorer på alle biler i daglig drift.
Vi har i dag mange av de største nasjonale kjedene som våre kunder.

I august 2019, inngikk vi samarbeid med HAUER AS og HAUER RAUMA AS. Dette for å kunne tjene markedet enda bedre og mer profesjonelt i forhold til blant annet digitalisering. Bransjen har også store utfordringer i forhold til både pris og sjåførmangel – og ved å danne en større sammenslutning vil vi lettere kunne styrke konkurransekraften til våre selskap. Selskapene vil fortsatt vektlegge å være en attraktiv arbeidsplass med en positiv og sunn bedriftskultur.
Våre største kunder etterspør kapasitet og fleksibilitet fra oss som totalleverandør av transporttjenester. Også disse behovene vil vi lettere kunne tilfredsstille med denne organiseringen av våre virksomheter.
Selskapene vil utad bli driftet under samme navn som i dag – og med samme administrative ledelse.