HjemHAUER
HAUER logo

OM OSS

Hauer er et veletablert og kvalitetsbevisst selskap innen transport og varelevering. Våre effektive logistikkløsninger og serviceinnstilte sjåfører sørger alltid for riktig levering, på rett sted til rett tid. Selskapet startet opp som Erics Budservice AS og har siden vært i jevn vekst.

Vi er lokalisert i Ålesund, og har i tillegg avdelinger i Tromsø, Molde, Åndalsnes og Oslo. Vi ekspanderer stadig, og 1. september 2016 inngikk vi kjøp og overtagelse av Lars Kroken AS sin transportvirksomhet på Åndalsnes. Dette selskapet har fått navnet Hauer Rauma AS. I 2019 inngikk vi samarbeid med FAFE Trans. Dette for å kunne betjene markedet enda bedre og mer profesjonelt i forhold til blant annet digitalisering. Bransjen har også store utfordringer i forhold til både pris og sjåførmangel – og ved å danne en større sammenslutning vil vi lettere kunne styrke konkurransekraften til våre selskap. Selskapene vil fortsatt vektlegge å være en attraktiv arbeidsplass med en positiv og sunn bedriftskultur.
Våre største kunder etterspør kapasitet og fleksibilitet fra oss som totalleverandør av transporttjenester. Også disse behovene vil vi lettere kunne tilfredsstille med denne organiseringen av våre virksomheter.
Selskapene vil utad bli driftet under samme navn som i dag – og med samme administrative ledelse.

Transportnæringen er en viktig næring i dagens samfunn, der det forventes hurtig ekspedering og fleksible leveringer. For å imøtekomme kundens krav, har vi i dag nærmere 190 sjåfører, og ca. 140 biler som er på veien dag og natt.

Velger du FAFE-HAUER til transportoppdraget får du en stabil, pålitelig og effektiv leverandør som setter kundens interesser i høysetet. Hos oss er kvalitet og punktlighet det viktigste